Home

Op zoek naar een ontwerper of bouwkundig tekenaar voor een verbouwing, nieuwbouwproject of andere ruimtelijke ontwerp-opgave? Studio Palm werkt plannen en ideeën uit in een ontwerp.  Voor alle ruimtelijke ontwerp-opgaven kunt u bij ons terecht. Ook voor bouwkundig tekenwerk, bijvoorbeeld het maken van omgevingsvergunningstukken of bestekstukken, bent u aan het juiste adres.

In overleg met de opdrachtgever inventariseert Studio Palm welke werkzaamheden benodigd zijn voor de realisatie van de plannen. Van te voren maken wij een specifieke offerte, zodat u helder inzicht heeft in de kosten van het project.